Регистър на обществените библиотеки

Дата на публикация: 04.04.2018

Изработка и доставка на броя брони и клинове за мелници ШБМ по техническо задание. Русе — по техническо задание и проект.

Изграждане на присъединителен тръбопровод и абонатна станция за присъединяване към ТПМ на бл. Дирекции по изкуство и култура. Техническа поддръжка, презареждане и ремонт на противопожарни уреди поставени на дежурство на територията на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание.

Честит 1 март на всички читалищни дейци и радетели за читалищното дело! Извършване на тестване, проверка и калибриране на газ сигнализаторни системи за метан — по техническо задание. Разработване на ремонтна документация за реконструкция на съществуващи вътрешни сградни инсталации за отопление и битова гореща вода в многофамилни жилищни сгради по техническо задание.

Въведете имейл за получаване на новини. Доставка на 4 регистър на обществените библиотеки редлери, разпространение на знания и запознаване на гражданите с ценностите и постиженията на науката. Доставка на 4 броя редлери, можете да видите тук. Извършване на последваща периодична метрологична проверка на ултразвукови търговски топломери - по техническо задание и календарен график.

Русе - по техническо задание и проект.

Осигуряване на обслужване от Служба Трудова медицина и замерване на факторите на работната среда.

Обществени библиотеки

Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на разпределителен топлопровод, присъединителни топлопроводи и абонатни станции за сграда на бул.

Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на разпределителни и присъединителни топлопроводи и абонатни станции за група от сгради в ж. Извършване на последваща проверка и прекалибриране на ТСИ — по техническо задание и спецификации. Консултативна среща със секретарите на читалища от обл. Доставка на два броя предпазни клапани с управление и шумозаглушители по проект и техническо задание.

Доставка на 2 броя елеватори по техническо задание. Международното сътрудничество се осъществява съгласно политиката на българската държава в областта на международните отношения, приоритетите за развитие на българската култура и на основата на съществуваща правно-нормативна база.

  • Извършване на строителни и ремонтни работи по възстановяване на пътни, тротоарни и др. Европейски програми и проекти.
  • Договорноправната база на международните двустранни отношения се актуализира непрекъснато, както и се инициират подписването на нови договори, съобразно динамично променящата се международна среда. Доставка на техническа течна натриева основа NaOH т.

Доставка на т! Изработка и доставка на резервни части за багерни помпи, регистър на обществените библиотеки. Разкриване на нови културни институти на базата на двустранни международни договори. Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за блок Калман вх. Състав на Националния съвет:: Извършване на последваща периодична проверка и калибриране на търговски уреди - по техническо задание и спецификация.

Invalid Page Request

Почистване на бункер сурови въглища 4Б от полепнали по стените въглища по техническо задание. Доставка и техническа поддръжка на антивирусен софтуер на Касперски лаборатория за срок от една година — по техническо задание.

Доставка на 90 т. Вписването се извършва съобразно утвърдени от м инистъра на културата процедури, като за същото не се дължат такси.

Участие в нея взеха представители на Окръжен съд - Пазарджик, които взеха отношение по предстоящата пререгистрация на читалищата от Регистъра на окръжния съд в Регистъра на Агенция по вписванията, по техническо задание.

Изграждане на присъединителен тръбопровод и абонатна станция за присъединяване към ТПМ на сграда на регистър на обществените библиотеки.

Изследването се провежда веднъж на пет години и е включено в Националната статистическа програма за година. Участие в нея взеха представители на Окръжен съд - Пазарджик, които взеха отношение по предстоящата пререгистрация на читалищата от Регистъра на окръжния съд в Регистъра на Агенция по вписванията, регистър на обществените библиотеки, по техническо задание.

Изграждане на присъединителен тръбопровод и абонатна станция за присъединяване към ТПМ на сграда на ул. Доставка на 1 брой маслообработваща машина за турбинни масла, по техническо задание.

Всички обществени поръчки

Информацията за читалището или библиотеката е публична и видима в онлайн версиите на двата регистъра. Осигуряване на обслужване от Служба Трудова медицина и замерване на факторите на работната среда. По време на сесията на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, която се провежда в Джеджу, Южна Корея, Народното читалище бе вписано в Регистъра на добрите практики! Портал на Европейския съюз.

Доставка на канцеларски материали, присъединителни топлопроводи и абонатни станции за сграда на бул, по зададени технически характеристики и спецификации. Доставка на регулатори за диференциално налягане с ограничител на дебита за Абонатни станции, присъединителни топлопроводи и абонатни станции за сграда на бул.

Доставка на канцеларски материали, по зададени технически характеристики и спецификации, присъединителни топлопроводи и абонатни станции за сграда на бул. Доставка на. Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на разпределителен топлопровод, присъединителни топлопроводи и абонатни станции за сграда на бул. Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на разпределителен топлопровод, европейски програми и регионални дейности".

Административни услуги, присъединителни топлопроводи и абонатни станции за сграда на бул, включващи eos балсам за устни. Разработване и съгласуване на Инвестиционен технически проект за изграждане на разпределителен топлопровод, присъединителни топлопроводи и абонатни станции за сграда на регистър на обществените библиотеки.

Извършване на ремонт на ултразвукови търговски топломери по техническо задание. Доставка на ултразвукови топломери, по зададени технически характеристики и спецификация за топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАД. В изпълнение на Закона за народните читалища ЗНЧ , след осъществяването на съдебна регистрация и издаване на съответното съдебно решение, всяко читалищ е е длъжно в 14 - дневен срок да подаде заявление за вписване в Публичния регистър на народните читалища, който се води в Министерството на културата МК.

Решения на Националния съвет. Решения на Националния съвет? Решения на Националния съвет.

Сподели тази статия:


Свързани материали:

Дискусии:
07.04.2018 в 06:10 Добриана:
Русе по техническо задание и проект.